Bồn nước

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 2000L NGANG (Φ 1140)

5,500,000 ₫

Số lần xem 1325
 
 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 2000 lít
Mua hàng

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 2000L ĐỨNG (Φ 1140)

5,100,000 ₫

Số lần xem 1547
 
 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 2000 lít
Mua hàng

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 2000L NGANG (Φ 1340)

5,800,000 ₫

Số lần xem 2111
 
 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 2000 lít
Mua hàng

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 2000L ĐỨNG (Φ 1340)

5,390,000 ₫

Số lần xem 5784
 
 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 2000 lít
Mua hàng

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 1500L ĐỨNG (Φ 940)

4,080,000 ₫

 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 1500 lít
Mua hàng

BỒN NƯỚC INOX TÂN Á 1500L NGANG (Φ 940)

4,400,000 ₫

 • Xuất xứ : Tân Á Đại Thành
 • Bảo hành: 12 năm
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Dung tích : 4500 lít
Mua hàng